Đang thực hiện

Khoá học tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 29/09/2015 11:54
Có rất nhiều bạn trẻ hiện nay có nhu cầu học tiếng Hàn nhanh trong thời gian ngắn. Từ nguyện vọng đó, lớp học tiếng Hàn đã mở ra các lớp tiếng Hàn cấp tốc giúp bạn học được tiếng Hàn hiệu quả chỉ trong một thời gian ngắn.

1. Mục đích đào tạo của khoá học.

Các học viên sau khi hoàn thành khoá học sẽ tích luỹ được kỹ năng nghe, nói một cách thành thạo, có khả năng giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hằng ngày.

2. Đối tượng tham gia học tập

Đối tượng tham gia là những người muốn đi du học Hàn, người đi làm hocặc muốn đi làm ở công ty Hàn, nhứng người muốn đi lao động ở Hàn...

3. Giáo viên

Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình đọ chuyên môn, kết hợp giữa giáo viên Việt  nam và người bản ngữ.

4. Giáo trình

là bộ sách giáo trình tổng hợp được chuẩn làm tại liện tiếng Hàn.
Các khoá học tiếng Hàn cấp tốc
Tại Hai bà Trưng
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.6 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000
CT3.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000

Khoá Tiêng hàn cấp tốc trung cấp

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21

3.000.000

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Tại Thanh Xuân

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
 CT1.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21
1.600.000
 
CT1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21

2.200.000

Khoá học cấp tốc trung cấp

Khóa học

Mã lớp

Thời gian

Buổi học

Số Buổi

 Học phí

 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1


 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21
3.000.000

Tại Cầu Giấy

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
CT1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 1.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
CT2.6 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21 1.800.000
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000
CT3.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 2.200.000
 
Khoá học trung cấp cấp tốc
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 2.600.000
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 21 3.000.000
Trên đây là những thông tin về khóa học tiếng hàn cấp tốc của trung tâm tiếng Hàn SOFL, mong rằng với những thông tin trên đây có thể giúp các bạn có cho bản thân những lịch học tiếng hàn phù hợp và hiệu quả nhất.
Các tin khác