Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ

Thời gian đăng: 16/05/2016 21:18
Khi bạn đã hoàn thành xong khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1,2,3 thì bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ giai đoạn 1.
KHi bạn hoàn thành xong khóa học tiếng Hàn trung cấp 1, 2 thì bạn sẽ đủ điểu kiện để tham gia lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ giai đoạn 2.
Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
Lớp học tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

Giai đoạn 1:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 16/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  17/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 26/05/2016 2.500.000 40 BUỔI

Giai đoạn 2:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)

XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 23/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  25/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 26/05/2016 3.500.000 40 BUỔI

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

Giai đoạn 1:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 22/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  25/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 24/05/2016 2.500.000 40 BUỔI

Giai đoạn 2:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)

XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 25/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  26/053/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 26/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỤ KIẾN CƠ SỞ 3: SÔ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

Giai đoạn 1:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1
)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 13/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  25/05/2016 2.500.000 40 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 19/05/2016 2.500.000 40 BUỔI

Giai đoạn 2:
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)

XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 28/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  28/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 25/05/2016 3.500.000 40 BUỔI
 
Tháng 5 này, trung tâm Hàn ngữ SOFL có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn đến đăng ký như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp
Trên đây là lịch khai giảng lớp tiếng Hàn KLPT - XKLD của trung tâm tiếng hàn sofl, mong rằng với những thông tin trên có thể giúp cho các bạn co lịch học tập phù hợp với bản thân.
Các tin khác