Đang thực hiện

Thông báo lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 05/07/2016 09:18
Lớp học tiếng Hàn SOFL xin cung cấp cho các bạn khóa học tiếng Hàn cấp tốc, khóa học giúp các bạn có thể nhanh chóng nắm bắt, chinh phục được tiếng Hàn trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn đang cần gấp khả năng tiếng Hàn phục vụ cho công việc hay học tập thì đây là một khóa học phù hợp nhất với bạn đó.
Thông báo lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn cấp tốc
Thông báo lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn cấp tốc
Trung tâm tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 7 khóa học tiếng Hàn cấp tốc như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
01/07/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016    20

3.000.000

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.31 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
05/07/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016 20
1.600.000
 
CT1.26 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.20 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016 20
1.800.000
 
CT2.22
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.15
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016  20
1.800.000
 
CT3.10
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016  20
2.200.000
 
CT3.15 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016  20

2.200.000

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.26
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016   20 2.600.000
CTTC1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.20 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 13/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.16 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/07/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.10 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016   20

3.000.000

LỊCH KHAI GIẢNG DỤ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.23 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
05/07/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.25 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016   20
1.600.000
 
CT1.24 8h30 - 11h30 Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016  20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,60 05/07/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016   20

2.200.000

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP

Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.26
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016   20 2.600.000
CTTC1.17 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.19 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 05/07/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 04/07/2016    20

3.000.000
Tháng 7 này, trung tâm Hàn ngữ SOFL có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn đến đăng ký như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp
Trên đây là lịch khai giảng các lớp học tiếng Hàn cấp tốc trên 3 cơ sở của trung tâm tiếng Hàn SOFL, các bạn đã chọn cho bản thân lịch học tiếng Hàn phù hợp chưa?
Các tin khác