Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1

Thời gian đăng: 06/05/2016 09:52
Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1 là khóa học đầu tiên của quá trình học tiếng Hàn, khóa học sẽ giúp bạn làm quen với tiếng Hàn, trau dồi những kiến thức cơ bản nhất của Hàn ngữ.
Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1
Lịch khai giảng tháng 5/2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1
Tham gia khóa học, bạn sẽ nắm được nền tảng của tiếng Hàn, từ đó xây dựng vững chắc nền móng cho việc học lên cao sau này.
Để các bạn thuận tiện trong việc sắp xếp lịch học, lớp học tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 5 lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

 
KHÓA HỌC
 
MÃ LỚP
 
THỜI GIAN HỌC
 
BUỔI HỌC
 
NGÀY KHAI GIẢNG
 
SỐ BUỔI
 
HỌC PHÍ

Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Phố Vọng
SC1.122 8h – 9h30 Thứ 2-4-6 06/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.105 9h45 – 11h15 Thứ 2-4-6 09/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.118 14h – 15h30 Thứ 2-4-6 11/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.124 17h45 – 19h15 Thứ 2-4-6 13/05/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.129 19h30 – 21h Thứ 2-4-6 11/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
SC1.122  8h – 9h30 Thứ 3-5-7 14/05/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.102 9h45 – 11h15 Thứ 3-5-7 07/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.105 14h – 15h30 Thứ 3-5-7 17/05/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.127 17h45 – 19h15 Thứ 3-5-7 14/05/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.123 19h30 – 21h30 Thứ 3-5 17/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.110 8h30 -10h30 T7 - CN 15/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.109 14h-16h T7 - CN 14/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.111 18h-20h T7 - CN 15/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

 
KHÓA HỌC
 
MÃ LỚP
 
THỜI GIAN HỌC
 
BUỔI HỌC
 
NGÀY KHAI GIẢNG
 
SỐ BUỔI
 
HỌC PHÍ
 
Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Cầu Giấy
SC1.195 8h30 – 10h00 Thứ
2-4-6
09/05/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.181 9h00 – 10h30 Thứ
2-4-6
13/05/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.182 14h – 15h30 Thứ
2-4-6
09/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.194 17h45 – 19h15 Thứ
2-4-6
11/05/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.196 19h30 – 21h Thứ
2-4-6
13/05/2016   22buổi 950.000 VNĐ
SC1.185 8h – 9h30 Thứ
3-5-7
17/05/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.186 9h00 – 11h00 Thứ
3-5
12/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.197 14h00– 16h00 Thứ
3-5
17/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.191 17h30 – 19h30 Thứ
3-5
10/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.198 19h30 – 21h30 Thứ
3-5
12/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.201 9h00 -11h00
T7 - CN
08/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.173 14h-16h
T7 - CN
15/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.172 18h-20h
T7 - CN
14/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

 
KHÓA HỌC
 
MÃ LỚP
 
THỜI GIAN HỌC
 
BUỔI HỌC
 
NGÀY KHAI GIẢNG
 
SỐ BUỔI
 
HỌC PHÍ

Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Thanh Xuân
 SC1.175 8h00 – 10h00 Thứ
2-4-6
04/05/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.186 14h – 15h30 Thứ
2-4-6
04/05/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.184 17h45 – 19h15 Thứ
2-4-6
06/05/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.183 19h30 – 21h Thứ
2-4-6
09/05/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.187 9h00 – 11h00 Thứ
3-5
10/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.191 14h – 16h Thứ
3-5
 05/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.188 17h30 – 19h30 Thứ
3-5
05/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.187 19h30 – 21h30 Thứ
3-5
10/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.189 9h -11h
T7 - CN
 08/05/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.190 14h-16h
T7 - CN
07/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.181 18h-20h
T7 - CN
07/05/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
Tháng 5 này, trung tâm tiếng Hàn SOFL có rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn đến đăng kí học như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng kí đầu tiên
- Tặng 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp.
Trên đây là lịch khai giảng lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1 của trung tâm tiếng Hàn SOFL, hy vọng với những thông tin trên có thể giúp các bạn có cho bản thân những lịch học phù hợp với bản thân.
Các tin khác