Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 5-2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 3

Thời gian đăng: 08/05/2016 12:43
Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 3 là lớp học cuối cùng của khóa học sơ cấp rồi đó. Hoàn thành khóa học này là bạn đã nắm được hết các kiến thức cơ bản thông thường về tiếng Hàn, có thể giao tiếp thông thường hàng ngày với người Hàn quốc rồi đó.
Lịch khai giảng tháng 5-2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 3
Lịch khai giảng tháng 5-2016 - Lớp học tiếng Hàn sơ cấp 3
Lớp học tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 5 Lớp tiếng Hàn sơ cấp 3 như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn sơ cấp 3 SC3.21  19h30 - 21h30  thứ 3 - 5  07/05/2016 1.150.000 17 BUỔI
 SC3.22  14h30 - 16h thứ 3 - 5 - 7  14/05/2016 1.150.000 22 BUỔI
 SC3.23 17h45 - 19h15   thứ 3 - 5 - 7 12/05/2016 1.150.000  22 BUỔI
 SC3.24  19h30 - 21h  thứ 2 - 4 - 6 13/05/2016  1.150.000 22 BUỔI
SC3.14 17h45 - 19h15 thứ 2 - 4 - 6 11/05/2016 1.150.000 22 BUỔI
SC3.15 8h30 - 10h30 thứ 7 , CN 15/05/2016 1.150.000 17 BUỔI
SC3.17 8h-9h30 Thứ 2 -4 - 6 13/05/2016 1.150.000 22 Buổi
SC3.16 8h30-10h Thứ 3 -5 -7 14/05/2016 1.150.000 22 Buổi

>>>Học tiếng Hàn quốc trực tuyến lần đầu có mặt tại việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn sơ cấp 3 SC3.20  19h30 - 21h  thứ 2 - 4 - 6 09/05/2016 1.150.000 22 BUỔI
 SC3.22  14h30 - 16h thứ 3 - 5 - 7  13/05/2016 1.150.000 22 BUỔI
 SC3.24 17h30 - 19h30   thứ 3 - 5 12/05/2016 1.150.000 17 BUỔI
 SC3.25  19h30 - 21h30 thứ 3 - 5  05/05/2016  1.150.000 17 BUỔI
SC3.30 17h45 - 19h15 thứ 2 - 4 - 6 11/05/2016 1.150.000 22 BUỔI
SC3.26 9h00 - 11h00 thứ 7 , CN 14/05/2016 1.150.000 17 BUỔI
SC3.28 8h-9h30 Thứ 2- 4 -6 13/05/2016 1.150.000 22 Buổi
SC3.27 8h30-10h Thứ 3- 5 -7 14/05/2016 1.150.000 22 Buổi

LỊCH KHAI GIẢNG DỤ KIẾN CƠ SỞ 3: SÔ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn sơ cấp 3 SC3.1  19h30 - 21h  thứ 2 - 4 - 6 08/04/2016 1.150.000 22 BUỔI
 SC3.2  14h30 - 16h thứ 3 - 5 - 7  05/04/2016 1.150.000 22 BUỔI
 SC3.3 17h45 - 19h15   thứ 3 - 5 05/04/2016 1.150.000  22 BUỔI
SC3.5 17h45 - 19h15 thứ 2 - 4 - 6 06/04/2016 1.150.000 22 BUỔI
SC3.6 8h30 - 10h30 thứ 7 , CN 10/04/2016 1.150.000 22 BUỔI
SC3.7 8h-9h30 Thứ 2 -4 - 6 08/04/2016 1.150.000 22 Buổi
SC3.8 8h30-10h Thứ 3 -5 -7 07/04/2016 1.150.000 22 Buổi
Tháng 5 này, trung tâm Hàn ngữ SOFL có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn đến đăng ký như sau:
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước 1/5
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp
Lịch học tiếng Hàn sơ cấp 3 của trung tâm tiếng Hàn SOFL, bạn đã đọc kỹ và chọn ra cho bản thân lịch học tiếng Hàn phù hợp chưa?
Các tin khác