Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 3/2016 - Lớp tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 05/03/2016 10:12
Bạn đang cần gấp khả năng tiếng Hàn để phục vụ cho việc học tập hay công việc của mình thì Lớp học tiếng Hàn cấp tốc là lựa chọn tốt nhất cho bạn lúc này đó. Các bạn hãy đến và cùng chúng tôi chinh phục tiếng Hàn nhé.
 
Lịch khai giảng tháng 3/2016 - Lớp tiếng Hàn cấp tốc
 
Các bạn hãy xem Lớp tiếng Hàn cấp tốc để tìm hiểu thông tin chi tiết về khóa học này nhé.

Lớp học tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng tháng 3 Lớp tiếng Hàn cấp tốc như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
07/03/2016 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016  20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 25/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 24/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 23/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 22/03/2016    20
3.000.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ CỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
08/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 04/03/2016 20
1.600.000
 
CT1.18 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 03/03/2016  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 07/03/2016 20
1.800.000
 
CT2.11
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016  20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.16
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 08/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.15 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016  20
2.600.000
 
CTTC1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 11/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 10/03/2016   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 09/03/2016   20
3.000.000
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.15 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
14/03/2016  
 
20 1.600.000
 CT1.14 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
1.600.000
 
CT1.16 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.11 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
CT2.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.13
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016  20
1.800.000
 
CT2.14
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 17/03/2016   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.13 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016    20
2.200.000
 
CT3.14
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016   20
2.200.000
 
CT3.12 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016   20
2.200.000
 

KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 14/03/2016 20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/03/2016    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 15/03/2016    20
3.000.000
 

Tháng 3 này, trung tâm tiếng Hàn có rất nhiều ưu đãi dành cho các bạn đến đăng kí như sau:

- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng kí đầu tiên của lớp
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên
- Giảm 100% học phí khóa tiếp theo cho 3 học viên có thành tích xuất sắc nhất lớp
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ.
Các tin khác