Đang thực hiện

Thông báo lịch khai giảng tháng 8/2016 - Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1

Thời gian đăng: 06/08/2016 10:12
Khi bắt đầu làm quen với tiếng Hàn thì hãy tham gia vào lớp tiếng Hàn sơ cấp 1 nhé, bạn sẽ được trang bị kiến thức cơ bản như: bảng chữ cái, các câu nói chào hỏi cơ bản, cấu trúc thường dùng.... đều là những kiến thức vô cùng cần thiết cho việc học lên cao và giao tiếp sau này đó.
Thông báo lịch khai giảng tháng 8/2016 - Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1
Thông báo lịch khai giảng tháng 8/2016 - Lớp tiếng Hàn sơ cấp 1
Lớp học tiếng Hàn xin thông báo lịch khai giảng dự kiến tháng 8/2016 lớp học tiếng Hàn sơ cấp 1 như sau:

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG

KHÓA HỌC
MÃ LỚP THỜI GIAN HỌC  BUỔI HỌC  NGÀY KHAI GIẢNG  SỐ BUỔI  HỌC PHÍ

 
Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Phố Vọng
SC1.136 8h – 9h30 Thứ
2-4-6
05/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.115 9h45 – 11h15 Thứ
2-4-6
03/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.130 14h – 15h30 Thứ
2-4-6
05/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.160 17h45 – 19h15 Thứ
2-4-6
08/08/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.139 19h30 – 21h Thứ
2-4-6
19/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
SC1.122  8h – 9h30 Thứ
3-5-7
06/08/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.132 9h45 – 11h15 Thứ
3-5-7
04/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.134 14h – 15h30 Thứ
3-5-7
04/08/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.127 17h45 – 19h15 Thứ
3-5-7
02/08/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.138 19h00 – 21h00 Thứ
3-5
03/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.110 8h30 -10h30
T7 - CN
06/08/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.109 14h-16h
T7 - CN
07/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.117 18h-20h
T7 - CN
16/07/2016   17 buổi 950.000 VNĐ

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến cho người đi làm

  LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

 
KHÓA HỌC
 
MÃ LỚP
 
THỜI GIAN HỌC
 
BUỔI HỌC
 
NGÀY KHAI GIẢNG
 
SỐ BUỔI
 
HỌC PHÍ

 
Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Cầu Giấy
SC1.195 8h30 – 10h00 Thứ
2-4-6
08/08/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.181 9h00 – 10h30 Thứ
2-4-6
10/08/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.182 14h – 15h30 Thứ
2-4-6
08/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.211 17h45 – 19h15 Thứ
2-4-6
05/08/2016   22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.209 19h30 – 21h00 Thứ
2-4-6
08/08/2016   22buổi 950.000 VNĐ
SC1.210 8h30 – 10h30 Thứ
3-5
09/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.186 9h00 – 11h00 Thứ
3-5
11/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.207 14h00– 16h00 Thứ
3-5
04/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.208 17h30 – 19h30 Thứ
3-5
04/08/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.212 19h30 – 21h30 Thứ
3-5
09/08/2016  17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.201 9h00 -11h00 T7 - CN 07/08/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.173 14h-16h T7 - CN 13/08/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.172 18h-20h T7 - CN 13/08/2016  17 buổi
950.000 VNĐ

  LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ - KON TUM

 
KHÓA HỌC
 
MÃ LỚP
 
THỜI GIAN HỌC
 
BUỔI HỌC
 
NGÀY KHAI GIẢNG
 
SỐ BUỔI
 
HỌC PHÍ

 
Tiếng Hàn sơ cấp 1
cơ sở Thanh Xuân
 SC1.206 8h00 – 9h30 Thứ
2-4-6
01/08/2016  22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.205 14h – 15h30 Thứ
2-4-6
01/08/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.205 17h45 – 19h15 Thứ
2-4-6
29/07/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.207 19h30 – 21h Thứ
2-4-6
05/08/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.204 9h00 – 11h00 Thứ
3-5
26/07/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.191 14h – 16h Thứ
3-5
28/07/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.208 18h – 19h30 Thứ
3-5-7
04/08/2016 22 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.202 19h30 – 21h30 Thứ
3-5
26/07/2016 17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.209 9h -11h
T7 - CN
 23/07/2016   17 buổi 950.000 VNĐ
 SC1.201 18h-20h T7 - CN 24/07/2016 17 buổi

950.000 VNĐ
Tháng 8 này, tại trung tâm tiếng Hàn SOFL có các chương trình khuyến mại rất hấp dẫn như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng kí từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng kí đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học viên là con em thương binh liệt sĩ, gia đình khó khăn
- Giảm 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp 
Trên đây là lịch khai giảng các lớp tiếng hàn sơ cấp 1 của trung tâm tiếng hàn SOFL, các bạn có cho bản thân những khung giờ học phù hợp chưa?
Các tin khác