Đang thực hiện

Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ

Thời gian đăng: 06/07/2016 12:04
Khi bạn đã hoàn thành xong khóa học tiếng Hàn sơ cấp 1,2,3 thì bạn sẽ đủ điều kiện để tham gia lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ giai đoạn 1.
KHi bạn hoàn thành xong khóa học tiếng Hàn trung cấp 1, 2 thì bạn sẽ đủ điểu kiện để tham gia lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ giai đoạn 2.
Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
Lịch khai giảng tháng 7/2016 - Lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
Lớp học tiếng Hàn SOFL xin thông báo lịch khai giảng dự kiến lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ như sau:
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG
Giai đoạn 1:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 06/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  11/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
Giai đoạn 2:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)

XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 01/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  11/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 13/07/2016 3.500.000
35 BUỔI

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ

Giai đoạn 1:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  13/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 12/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
Giai đoạn 2:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)
XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  14/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 15/07/2016 3.500.000
35 BUỔI

>>>Xem thêm: Học tiếng Hàn trực tuyến lần đầu có mặt tại Việt Nam

LỊCH KHAI GIẢNG DỤ KIẾN CƠ SỞ 3: SÔ 54 NGỤY NHƯ KON TUM

Giai đoạn 1:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 1)

XK1.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 11/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  16/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
 XK1.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 15/07/2016 2.500.000 35 BUỔI
Giai đoạn 2:
Khóa học Mã lớp Thời gian Ngày học Ngày khai giảng Học phí Số buổi
 Tiếng Hàn KLPT - XKLĐ
(Giai đoạn 2)

XK2.1
 
 8h30 - 11h30  thứ 2,3,4,5,6 07/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.2
 
 14h00 - 17h thứ 2,3,4,5,6  04/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
 XK2.3 18h30 - 21h30  thứ 2,3,4,5,6 08/07/2016 3.500.000 35 BUỔI
Tháng 7 này, trung tâm Hàn ngữ SOFL có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn đến đăng ký như sau:
- Giảm 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên
- Giảm 50% học phí cho học sinh nghèo vượt khó, con em thương binh liệt sĩ
- Tặng 100% học phí khóa học tiếp theo cho 3 học viên xuất sắc nhất lớp
Trên đây là lịch khai giảng các lớp tiếng Hàn KLPT - XKLĐ của trung tâm tiếng Hàn SOFL, các bạn đã chọn lựa được cho bản thân lịch học phù hợp chưa?
Các tin khác