Đang thực hiện

Cùng học tiếng hàn quốc vỡ lòng với các thì cơ bản.

Thời gian đăng: 11/03/2017 10:35

Khi học tiếng Hàn quốc vỡ lòng mà bạn thuộc được cấu trúc và cách sử dụng của các thì cơ bản thì quá trình học của bạn cũng sẽ được giúp ích rất nhiều đấy.

Cùng học tiếng hàn quốc vỡ lòng
Cùng học tiếng hàn quốc vỡ lòng

  1. Học tiếng hàn quốc vỡ lòng với cấu trúc thì hiện tại : Động từ +/ 

Nếu có patchim ở chủ ngữ dùng còn không có patchim dùng는.

Thường có phó từ như 지금 – Bây giờ , 오늘 - Hôm nay… để làm rõ nghĩa của câu.

Ví dụ:

먹다­먹는다  : Đang ăn

김수아 은행 가요 : Kim Su A đang đi Ngân Hàng

지구는 돈다 : Trái đất quay .

  1. Học tiếng hàn quốc vỡ lòng với cấu trúc thì quá khứ : Động từ +(,) 

Hầu hết sẽ sử dụng ngoại trừ đuôi 하 (+ =했 ) hoặc +

Ví dụ:

베트남 에서 왔어요 .Tôi đến từ Việt Nam

저는 영화 봤어요 .Tôi đã xem phim.

이제 담배를 끊었습니다 .Bây giờ tôi đã bỏ hút thuốc rồi.

나는 어제 하노이에 갔어요 .Tôi đã đi Hà nội hôm qua

Kinh nghiệm học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả
Kinh nghiệm học tiếng hàn trực tuyến hiệu quả

  1. Học tiếng hàn quốc vỡ lòng với cấu trúc thì tương lai: Động từ +겠다 /() Ví dụ:

저는 기다리 겠어요 .Tôi sẽ đợi

오늘 친구들이 집에 놀러 오겠어요.Hôm nay bạn sẽ tới nhà chơi.

내일은 집에 있을 거에요 .Có lẽ tôi ở nhà ngày mai .

책들이 이제 읽지 겠습니다.Bây giờ tôi sẽ không đọc sách này .

오늘 영화 구경을 갈거에요 .Có lẽ hôm nay tôi đi xem phim.

Các trường hợp mà bạn cần lưu ý :

  • thể hiện ý chí quyết tâm khi chủ ngữ ở ngôi thứ nhất:

Ví dụ:

나는 지금 숙제를 하겠어요.

Bây giờ tôi sẽ làm bài tập

내일은 일을 끝내겠습니다.

Ngày mai nhất định tôi sẽ làm xong việc đó.

.- Dùng để suy đoán các trường hợp khác có thể xảy ra:

Ví dụ :

김준 씨는 지금쯤 제주도에 도착했겠어요 .

Bây giờ Kimjun có đã lẽ tới đảo JeJu rồi .

내일 비가 겠어요.

Mai có lẽ trời mưa.

4. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn: Động từ + 있다

Ví dụ:

친구가 지금 기다리고 있어요 .Bây giờ bạn đang đợi đó .

나는 손님과 이야기하고 계십니다 .Tôi đang nói chuyện với khách hàng.

매일 한국어를 공부하고 있습니다. Tôi học tiếng Hàn mỗi ngày.
어제는 집에서 숙제하고 있었어요. Hôm qua tôi đang làm bài tập ở nhà .

Mong rằng với cùng học tiếng hàn quốc vỡ lòng với các thì cơ bản trong bài viết trên đây sẽ mang đến cho bạn những kiến thức bổ ích giúp việc học của bạn hiệu quả hơn.
 

Trung tâm tiếng Hàn SOFL - Nơi tỏa sáng những ước mơ học tiếng Nhật

 
Các tin khác