Đang thực hiện

Một số câu thành ngữ - tục ngữ tiếng Hàn

Thời gian đăng: 23/06/2016 13:46
Học tiếng Hàn qua những câu thành ngữ - tục ngữ cũng là một phương pháp học rất hữu ích. Vừa trau dồi thêm được kiến thức tiếng Hàn, vừa có thể hiểu biết thêm được về văn hóa, con người Hàn Quốc, nếu bạn có ý định đi du học Hàn Quốc thì việc biết được càng nhiều câu thành ngữ Hàn Quốc thì càng tốt đó.
 
Một số câu thành ngữ - tục ngữ tiếng Hàn
 
Sau đây, Lớp học tiếng Hàn sẽ chia sẻ với các bạn một số câu thành ngữ - tục ngữ tiếng Hàn, hãy học cùng chúng tôi nhé:
 
1. 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낮다  Trăm nghe không bằng một thấy
2. 원송이도 나무에서 떨어질때 sông có khúc người có lúc
3. 가쇠귀에 경읽기 Nước đổ đầu vịt
4. 호랑이 꿀에 가야 호랑이새끼를 잡는다 Có vào hang cọp mới bắt được cọp
5. 어르고 빰치기 Vừa đánh vừa xoa
6. 아닌때 굴뚝에 연기나랴  Không có lửa làm sao có khói
7. 바늘도둑 소도둑 Ăn cắp quen tay
8. 불운은 물려서 온다 Họa vô đơn chí
9. 좋은 약은 입에 쓰다 Thuốc đắng giã tật
10. 가까운 이웃 먼 친척보다 낫다 Bà con xa không bằng láng giếng gần
11. 개구리 올챙이 적 생각 못한다 Lúc huy hoàng vội quên thưở hàn vi
12. 금강산도 식후경 Có thực mới vực được đạo
13. 낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다 Tai vách mách rừng
14. 달걀로 바위 치기 Trứng trọi đá
15. 발밑에 물이 차다 Nước đến chân mới nhảy
16. 타는 불에 부채질하다  Đổ thêm dầu vào lửa
17. 싼 게 비지떡 Tiền nào của nấy
18. 소 잃고 외양간 고친다 Mất bò mới lo làm chuồng
19. 티끌 모아 태산 Kiến tha lâu đầy tổ
20. 사공이 많으면 배가 산으로 간다 lắm thấy nhiều ma

>>> Xem Kinh nghiệm học tiếng Hàn để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.
Các tin khác