Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Hàn cấp tốc

Thời gian đăng: 18/11/2015 12:04
Tiếng Hàn cấp tốc - tăng tốc trình tiếng Hàn.

Học tiếng Hàn hay việc học bất cứ một thứ ngôn ngữ nào khác không bao giờ đi trên một đường thẳng. Chính vì thế, điều này đôi khi cản bước chân của người học trên con đường chinh phục thứ tiếng đang dần phủ sóng rất mạnh mẽ trên thế giới. Nếu cảm thấy việc học tiếng Hàn hiện tại của bạn đang là điều thực sự làm lãng phí thời gian, khóa học cấp tốc sẽ là lựa chọn cần thiết cho bạn. 
Tiếng Hàn cấp tốc không có nghĩa là chúng tôi rút ngắn thời gian học của bạn, càng không phải là bỏ bớt đi lượng kiến thức tiếng Hàn, chúng tôi giúp bạn tăng tốc độ học tập lên mức cao nhất bằng phương thức giảng dạy liên tục. Rõ ràng, việc học liền mạch và thương xuyên sẽ mang lại kết quả khả quan hơn cho người học, nhất là đối với những người không có nhiều thời gian dành cho thứ ngôn ngữ này. 
Khóa học tiếng Hàn cấp tốc tại Trung tâm Hàn ngữ SOFL cũng bao gồm 2 cấp độ chính, là Tiếng Hàn cấp tốc sơ cấptiếng Hàn cấp tốc trung cấp. Trong mỗi cấp độ, lại bao gồm những lớp học giống bậc thang của lớp tiếng Hàn thông thường. Để có thể theo học, bạn cần phải đảm bảo về mặt thời gian cũng như những nỗ lực trong suốt khóa học. Một lớp tiếng Hàn cấp tốc thường chỉ kéo dài 1 tháng, phân bổ 5 buổi/tuần. Như vậy trình tiếng Hàn của bạn chỉ trong vài tháng đã khá là ổn rồi đấy.
Bây giờ, hãy cùng với Trung tâm tiếng Hàn SOFL nhanh chân cập nhật cho mình lịch học tiếng Hàn cấp tốc nhé!
 
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG. 
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h00 - 17h00  Thứ 2,3,4,5,6
20/11/2015 
 
20 1.600.000
 CT1.11 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 16/11/2015   20
1.600.000
 
CT1.13 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 19/11/2015   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015    20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 20/112015  20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 19/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
3.000.000
  
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.


 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.30 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
26/11/2015  
 
20 1.600.000
 CT1.22 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015 20
1.600.000
 
CT1.16 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 18/11/2015  20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.18 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.11
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 16/11/2015  20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015  20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015  20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015 20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015  20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015   20
3.000.000
  
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 1
 CT1.10 14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6
25/11/2015  
 
20 1.600.000
 CT1.12 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
1.600.000
 
CT1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 18/11/2015   20
1.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 sơ cấp 2
CT2.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.4 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 23/11/2015   20
1.800.000
 
CT2.5
 
8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
1.800.000
 
CT2.6
 
18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 24/11/2015    20
1.800.000
 
Tiếng Hàn cấp tốc
Sơ cấp 3
CT3.3 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 25/11/2015    20
2.200.000
 
CT3.4
 
18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015   20
2.200.000
 
CT3.5 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
2.200.000
 
KHÓA HỌC CẤP TỐC TRUNG CẤP
 
Khóa học Mã lớp Thời gian Buổi học Ngày khai giảng Số Buổi  Học phí
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 1

 CTTC1.6
 
14h30 - 17h30  Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015   20 2.600.000
CTTC1.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 26/11/2015   20
2.600.000
 
CTTC1.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 25/112015  20
2.600.000
 
 Tiếng Hàn cấp tốc
 Trung cấp 2
CTTC2.6 14h30 - 17h30 Thứ 2,3,4,5,6 02/12/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.7 18h - 21h   Thứ 2,3,4,5,6 01/12/2015   20
3.000.000
 
CTTC2.8 8h - 11h Thứ 2,3,4,5,6 27/11/2015    20
3.000.000
 
CTTC2.9 18h30  - 21h 30 Thứ 2,3,4,5,6 30/11/2015    20
3.000.000
 

Trung tâm Hàn ngữ SOFL chúc bạn học tốt!
Các tin khác