Đang thực hiện

Hướng dẫn học tiếng Hàn với những dạng câu hỏi cơ bản

Thời gian đăng: 09/01/2016 16:53
Trong cuộc sống, chúng ta lúc nào cũng phải đặt ra hàng vạn câu hỏi về những thứ xảy ra xung quanh mình. Ngày hôm nay, SOFL sẽ hướng dẫn các bạn học tiếng Hàn thông qua những kiểu câu hỏi thông dụng nhất nhé!

Trong tiếng Việt, tiếng Hàn, hay bất cứ một loại ngôn ngữ nào trên thế giới, chúng ta cũng đều sẽ gặp những kiểu câu hỏi, thể hiện sự nghi vấn, thắc mắc nhằm tìm kiếm câu trả lời từ những loại thông tin khác nhau, đó là 6 dạng thuộc câu nghi vấn có từ nghi vấn: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? Như thế nào? và Tại sao?

                                
                                    Các kiểu câu hỏi trong tiếng Hàn


WHO?
Trong tiếng Hàn,  WHO = 누구 ( noo-goo)
VD:
누구 왂어요? 
Ai đã đến đây vậy?

누구하고요? ( noo-goo-ha-go-yo)
Đi với ai?

Đối với câu hỏi cho đại từ AI?, người hỏi cần xuống giọng ở cuối câu.

WHAT?
Trong tiếng Hàn, WHAT = 무엇 ( moo-uht)
VD: 
뭐먹지요?
Đi ăn gì?

WHEN?
Trong tiếng Hàn, WHEN = 언제 (uhn-jae)
VD:
언제 만날까요?
Khi nào chúng ta nên gặp nhau?

 WHERE?
Trong tiếng Hàn, WHERE = 어디에 (uh-dee-ae)
VD: 
어디있어요?
Nó ở đâu thế?

HOW
Trong tiếng Hàn, HOW = 어떻게 (uh-dduh-keh)
VD: 
어떻게요?
Như thế nào rồi?

WHY?
Trong tiếng Hàn, WHY = 왜 (weh)
VD:
왜그래요?
Tại sao bạn lại hành động như thế?

Lưu ý:
Thông thường, trong một câu hỏi chứa từ để hỏi, ở cuối câu sẽ được kết thúc bằng chữ 요 (yo), đây là dạng chính thức được sử dụng phổ biến.
Còn nếu bạn không thích thêm từ 요( yo) vào cuối, câu hỏi của bạn vẫn có thể sử dụng được nhưng sẽ rất hiếm đấy.

Câu nghi vấn chứa từ nghi vấn được sử dụng vô cùng phổ biến trong nhiều trường hợp khác nhau. Vì vậy, hãy cố gắng ghi nhớ bài học ở trên để vận dụng linh hoạt khi sử dụng tiếng Hàn nhé!

Trung tâm Hàn ngữ SOFL chúc bạn học tốt và thành công trong cuộc sống!


 
Các tin khác