Đang thực hiện

Học tiếng Hàn thú vị với 11 câu tục ngữ thông dụng

Thời gian đăng: 17/01/2016 23:11
Hàn Quốc là đất nước có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, trong đó bao gồm những giá trị truyền thống từ kho tàng những câu tục ngữ, thành ngữ vốn đã trở nên quen thuộc với người dân xứ Hàn từ bao đời nay. Bây giờ, chúng ta hãy cùng SOFL học tiếng Hàn thú vị với 11 câu tục ngữ thông dụng ở xứ sở kim chi nhé!

1. 시간은 돈이다 (시간은 금이다 )
Thời gian là vàng

                               Học tiếng Hàn qua tục ngữ về thời gian

2.쇠귀에 경읽기
Nước đổ đầu vịt

3. 과부 사정은 과부가 안다
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh

4. 고생 끝에 낙이 온다
(niềm vui đến ở lúc kết thúc khổ sở)
Sau cơn mưa trời lái sáng

5. 말 한 마디에 천냥 빚 갚는다
(Trả được món nợ nghìn lượng vàng qua 1 câu nói)
Lời nói đáng giá nghìn vàng

                              Học tiếng Hàn thông qua tục ngữ về giá trị lời nói

6. 한늘이 무너져도 솟아날 구명이 있다
(Dù trời có sập xuống thì sẽ có lỗ để ngoi lên)
Cái khó ló cái khôn

7.  여자는 어릴적에 아바지를 따르고, 출가하면 남편이 따르며, 남편이 죽으면 아들을 따른다 (3중지의)
Tại gia tòng phụ, xuất giá tỏng phu, phu tử tỏng tử

8. 피는 물보다 진하다
Một giọt máu đào hơn ao nước lã

                                      Học tiếng Hàn cực hay với thành ngữ Một giọt máu đào hơn ao nước lã

9. 이론은 실제 상황이 따라야 한다
Học đi đôi với hành

10. 뚝배가 보다 장맛이다
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

11. 백번 듣는 것보다 한 번 보는 것이 낮다
Trăm nghe không bằng mắt thấy

Trung tâm Hàn ngữ SOFL chúc bạn học tốt!
Các tin khác