Đang thực hiện

Hệ thống số trong tiếng Hàn

Thời gian đăng: 30/10/2015 17:35
Tiếng Hàn có hai hệ thống số, bao gồm số đếm Thuần Hàn và số đếm Hán Hàn. Tùy thuộc vào tình huống và văn cảnh cụ thể mà người nói có thể sử dụng linh hoạt hai loại số đếm này cho cách diễn đạt của mình. Trung tâm Hàn ngữ SOFL xin giới thiệu đến bạn hệ thống số trong tiếng Hàn và cách sử dụng đối với từng loại số đếm:
                           Trong tiếng Hàn có hai loại hệ thống số, đó là số đếm Thuần Hàn và số đếm Hán Hàn 
1. Số đếm Thuần Hàn
Số đếm Thuần Hàn là số nằm trong bảng chữ cái Hangul, do vua Sejong sáng tạo ra. Chúng ta chỉ có thể sử dụng số đếm Thuần Hàn trong ba trường hợp sau: nói về tuổi tác, nói về thời gian(giờ, giây) và đếm số lượng nhỏ.
0 영/공  

1            하나(한)               hana
2            둘(두)                 tul
3            셋(세)                 set
4            넷(네)                 net
5            다섯                   taseot
6            여섯                   yeoseot
7            일곱                   il gop
8            여덟                   yeo deol
9            아홉                   Ahop
10          열                      yeol
11          열하나(열한)           yol-hana
12          열둘(둘두)             yeol-tul
13          열셋(열세)             yeol-set
14          열넷(열네)             yeol-net
15          열다섯                  yeol-taseot
16          열여섯                  yeol-yeoseot
17          열일곱                  yeol-ilkop
18          열여덟                  yeol-yeodeol
19          열아홉                  yeol-ahop
20          스물                    seumul
30          서른                    seoreun
40          마흔                    maheun
50          쉰                      shwin
60          예순                    yesun
70          일흔                    ireun
80          여든                    yeodeun
90          아흔                    aheun
100         백
200        이백
2. Số đếm Hán Hàn
Cũng nằm trong hệ thống bảng số của Hàn Quốc, đó là số đếm Hán Hàn. Số đếm này, giống như tên gọi của nó, có nguồn gốc từ Trung Quốc và sử dụng được trong nhiều tình huống hơn. Người ta sử dụng số đếm Hán Hàn đối với các trường hợp mà số đếm Thuần Hàn không thể diễn đạt được, cụ thể như: đếm số lượng rất khủng lên tới vài nghìn, nói về giá cả hàng hóa, số nhà, thời gian( phút), ngày/tháng/năm, số điện thoại. 

0             영 

1             일                       il
2             이                       ee
3             삼                       sam
4             사                       sa
5             오                       o
6             육                       yuk
7             칠                       chil
8             팔                       pal
9             구                       ku
10           십                       sip
11          십일                      sip-il
12          십이                      sip-ee
13          십삼                      sip-sam
14          십사                      sip-sa
15          십오                      sip-o
16          십육                      sim-yuk
17          십칠                      sip-chil
18          십팔                      sip-pal
19          십구                      sip-ku
20          이십                      ee-sip
30          삼십                      sam-sip
40          사십                      sa-sip
50          오십                      o-sip
60          육십                      yuk-sip
70          칠십                      chil-sip
80          팔십                      pal-sip
90          구십                      ku-sip
100         백                        baek
1000       천                        ee-baek
10000     만                         cheon
10,000    만                         man 

100,000  십만                       sip-man 

1,000,000 백만                     baek-man 

100,000,000 억                    eok
Trên đây là bài viết giới thiệu tổng quan về hệ thống số trong tiếng Hàn, hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong việc sử dụng hệ thống số  trong mọi hoàn cảnh. 
Trung tâm Hàn ngữ SOFL chúc bạn học tốt!

 
Các tin khác